مشخصات سینی کابل

 

مشخصات سینی کابل :

 

سینی کابل ، کابل ها و سیم های روکش دار  را در  تمامی مراحل و در طول مسیر محافظت میکند و کار نگداری و جداسازی آن ها را بر عهده دارد .

 

شاخه ها ی سینی کابل به صورت 2 و 3 متری می باشد .

 

عرض سینی کابل عموما بین 5 تا 110 سانتی متر می باشد.

 

ضخامت سینی کابل ها با ضخامت کمتر از 1 میلی متر ، 1 ، 1.25 ، 1.75 ، 2 ، 2.5 و 3 ارائه می گردد.

 

 دیواره های کناری سینی کابل ها به طور معمول دارای لبه های به ارتفاع 4 و به صورت سفارشی در ابعاد های مختلف ساخته می شود.

 

تعداد خم لبه های سینی کابل ها می تواند 2 ، 4 و 6 خم باشد که افزایش تعداد خم ها سبب تحمل بار بیشتر می گردد.

 

فزونی تعداد خم ها سبب افزایش 30% بالاتر مقاومت سینی کابل می گردد که برای سینی کابل های عملکرد  سنگین از نوع 6 خم استفاده می گردد.

 

در جهت کارایی و حداقل قیمت ، انتخاب نوع خم های کناری ، ارتفاع لبه ها و ضخامت ورق مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به این موضوعات سینی های کابل به طور مهندسی و حرفه ای ساخته شده است .

 

اتصالات سینی کابل :

 

درب سینی کابل: به منظور زیبایی و محافظت بیشتر بر روی سینی کابل قرار می گیرد .

 

رابط سینی کابل (جوینت سینی کابل)  : در ابتدا و انتهای سینی کابل قرار می گیرد و وظیفه اتصال بین دو سینی کابل یا نردبان کابل را در بر می گیرد .

 

ساپورت سینی کابل : وظیفه نگهداری سینی کابل یا نردبان کابل بر روی دیوار و سقف را بر عهده دارد که هم به صورت ساپورت دیواری ثابت و متحرک و هم به صورت ساپورت سقفی ثابت و متحرک قابل ارائه میباشد .

 

زانویی سینی کابل : در گوشه دیوار ها در جهت کج شدن مسیر سینی کابل یا نردبان کابل قرار می گیرد .

 

سه  راهی سینی کابل : برای انشعاب سینی کابل یا نردبان کابل از یک مسیر به دو مسیر استفاده می شود .

 

چهار راهی سینی کابل : برای ارتباط 4 مسیر با هم یا همان تقاطع 4 راهی در سینی کابل  و نردبان کابل می باشد .

 

تبدیل سینی کابل : برای ارتباط دو سینی کابل یا نردبان کابل در ابعاد مختلف  به هم استفاده می شود .

 

رایزر سینی کابل: جهت اتصال بین دو نردبان کابل یا سینی کابل در سطوح غیر همسطح استفاده میشود .