برچسب: اهداف BMS

BMS چیست؟

BMS” یا Building management system  در فارسی آن را مدیریت هوشمند ساختمان ترجمه کرده اند.

0
23
۰
ادامه