دسامبر 24, 2019

روش حمل و نصب لوله کاروگیت

مهم‌ترین مزیت لوله‌های پلاستیکی نسبت به لوله‌های بتنی و سفالی وزن کمتر آنها در هر واحد طول است. این مسئله تا حد زیادی هزینه‌های حمل را […]