برچسب: رابط سینی کابل گالوانیزه

ابعاد سینی کابل گالوانیزه فابریک

بعد از ساخت قطعات فلزی سینی یا تجهیزات آن یکی از اصلی ترین کارهایی که انجام می شود گالوانیزه کردن فلزات است.

0
6
۰
ادامه
سینی کابل گالوانیزه فابریک

امروزه سینی های کابل بخش ضروری از ساخت و ساز صنعتی، مسکونی و تجاری می باشد.

0
14
۰
ادامه
سینی کابل گالوانیزه

از نظر طول سینی کابل گالوانیزه هم بصورت نرمال در طول 2 متر موجود می باشد.

0
12
۰
ادامه