برچسب: قیمت روز نردبان کابل

کاربرد نردبان کابل

ازنردبان کابل برای عبور تعداد زیادی سیم و کابلها ، دریک مسیر مشخص استفاده میگردد.

0
5
۰
ادامه