دیوایدر در سینی کابل

جداکننده سینی کابل و نردبان کابل (CABLE TRAY/CABLE LADDER EPARATORS)، در جاهایی از مسیر کابل کشی استفاده میشود که در هنگام اجرا فضای کمی وجود دارد و یا اینکه چند مدل کابل وجود دارد و برای دسته بندی و دسترسی بهتر کابل ها استفاده میشود.ارتفاع دیواره جداکننده با ارتفاع دیواره سینی کابل یا نردبان کابل برابر است و کفی آن 30 میلیمتر است. در حقیقیت دیوایدردر سینی کابل یا جداکننده سینی کابل از متعلقات سینی کابل بوده که به جهت جداسازی یک یا چند ردیف از کابل ها در سینی کابل مورد استفاده قرار می گیرد. این ها معمولا از جنس همان ورق و ضخامت سینی کابل تولید می گردد و بصورت پیچ و مهره یا به وسیله جوش به سینی کابل متصل می گردد. جهت تولید این جدا کننده برق از ورق گالوانیزه گرم و یا گالوانیزه سرد در ضخامت های 0.8 میل الی 2.5 میلیمتر استفاده می شود . که در انواع پانچ دار و بدون پانچ تولید می گردد.

دیوایدر سینی کابل در ارتفاع های 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 و 20 سانتیمتر و در شاخه های 2 و 3 متری تولید می گردد. معمولا می توان در سفارش دیوایدر سینی درب دار جهت کاهش هزینه خرید ، دیوایدر سینی را از ورق نازک تر از خود سینی انتخاب نمود . برای مثال در زمان سفارش سینی کابل گالوانیزه عرض 50 ضخامت 1.5 میلیمتر می توان دیوایدر را با ورق ضخامت 1.25 میلیمتر انتخاب شود.معمولا دیوایدر سینی کابل درب دار کاسپین در طول های 2 متر و 3 متر تولید و عرضه می گردد. زمانی که کابل هایی که قرار است توسط سینی کابل نگهداری شود دارای گرمای کابل هستند از دیوایدر سینی پانچ دار استفاده می شود که با دارا بودن سوراخ های متعدد در بدنه و دیوایدر سینی باعث گردش هوا و خنک ماندن کابل ها می گردد. جهت آسیب ندیدن کابل های سینی کابل معمولا لبه بالایی دیوایدر سینی کابل بصورت یک خم 180 درجه ای به داخل بر میگردد.

دیوایدر در سینی کابل-1