برچسب: رایزر سینی کابل

مشخصات سینی کابل

سینی کابل ، کابل ها و سیم های روکش دار  را در  تمامی مراحل و در طول مسیر محافظت میکند و کار نگداری و جداسازی آن ها را بر عهده دارد .

0
27
۰
ادامه