برچسب: کاربرد خانه هوشمند

کنترل هوشمند سیستم های صوتی و تصویری

يكي ديگر از توانايي هاي خانه هوشمند قدرت کنترل هوشمند سيستم هاي صوتي و تصويري و يا تجهيزات تكميل كننده اين سيستمهاست.

0
12
۰
ادامه
BMS چیست؟

BMS” یا Building management system  در فارسی آن را مدیریت هوشمند ساختمان ترجمه کرده اند.

0
29
۰
ادامه