خدمات

تجهیزات کلینیک :
  • 5یونیت مجهز لایت کیور و قلم جرم گیری
  • دستگاه اپکس یاب جهت درمان های عصب کشی و ریشه
  • موتور جراحی NSK آلمان جهت جراحی ایمپلنت و جراحی عقل نهفته
  • دستگاه اتو کلاو- eu roan مدل e9 تیب Bجهت استریل کامل و سایل جراحی و معاینه
  • دستگاه pos کارت خوان د ستگاه تصفیه هوا good man و…