مارس 4, 2020
Cable tray

اتصالات سینی کابل و لدر

یکی از مهم ترین وسایل الکتریکی و برقکاری در ساختمان های مسکونی و تجاری، سینی کابل و اتصالات که به عنوان گذرگاه الکتریکی کابل ها استفاده […]
ژوئن 28, 2020
مهم ترین مزایای سینی کابل

مهم ترین مزایای سینی کابل

ژوئن 28, 2020
انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل

انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل

ژوئن 30, 2020
سینی کابل در بیرون و داخل

نصب سینی کابل در بیرون و داخل

× پشتیبانی