مارس 4, 2020
Cable tray

اتصالات سینی کابل و لدر

ژوئن 28, 2020
مهم ترین مزایای سینی کابل

مهم ترین مزایای سینی کابل

برای انتقال،هدایت و محافظت از سیم و کابل برق و شبکه بر روی دیوار،سقف،زمین و زیر زمین از سینی کابل استفاده می کنند (امروزه بجای سینی […]
ژوئن 28, 2020
انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل

انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل

در سیم کشی برق ساختمان ها، یک سیستم سینی کابل برای نگهداری و هدایت کابل های الکتریکی عایق مورد استفاده برای توزیع برق، کنترل و ارتباطات […]
ژوئن 30, 2020

نصب سینی کابل در بیرون و داخل

نصب سینی کابل از سینی کابل برای حفاطت از کابل ها و سیم های دارای جریان برق بالا استفاده می شود. در واقع این محافظت در […]