اتصالات سینی کابل و لدر

اتصالات سینی کابل و لدر از جمله بخش های مهم اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها و صنایع به شمار می آیند. به طور کلی سینی کابل و لدر تجهیزاتی برای حفاظت از سیم ها و کابل های موجود در تاسیسات برقی ساختمان ها به شمار می روند.

استفاده از سینی کابل و لدر باعث می شود که اعمال تغییرات در سیستم تاسیسات برقی صنایع و یا تعویض آن ها به راحتی انجام بپذیرد. مضاف بر آن استفاده از این نوع تجهیزات برقی باعث می شود که میزان سطح تماس سیم ها و کابل ها با هوای محیط افزایش پیدا کند. به این ترتیب از داغ شدن بیش از حد سیم ها جلوگیری خواهد شد.

سینی کابل

انواع اتصالات سینی کابل ولدر :

همانطور که گفته شد سینی کابل و لدر برای سیم کشی و کابل کشی بسیار مناسب هستند و بخش های مختلف تاسیساتی مرتبط با برق را به یکدیگر متصل می کنند. اما در بیشتر مواقع با توجه به شرایط و فضای موجود نیاز به تغییر مسیر سینی کابل ها وجود دارد. به طور کلی اتصالات سینی کابل و لدر، بخش های مختلف این تجهیزات برقی را به یکدیگر متصل کرده و مسیرهای جدیدی را ایجاد می کنند.

از جمله اتصالات سینی و لدر می توان به ساپورت های دیواری و یا سقفی، براکت ها، خم افقی ۹۰ درجه، چهار راه افقی، تبدیل افقی، سه راهی افقی، خم عمودی سینی کابل، تقسیم کننده سینی کابل و در نهایت کاور اتصالات سینی کابل ولدر اشاره کرد.

نقش زانو ها و چند راهی ها در اتصالات سینی و لدر :

هنگامی که دو یا چند مسیر سینی کابل به یکدیگر می رسند برای اتصال آن ها به یکدیگر عمدتا از زانویی ها و سه یا چند راهی ها استفاده می گردد. در بسیاری از موارد برای اتصال بخش های مختلف ساختمان و یا دستگاه های صنعتی نمی توان به طور مستقیم سینی کشی کرد. چرا که در مسیرهای موجود عمدتا پیچ و خم هایی وجود دارد. زانویی های ۹۰ درجه و ۴۵ درجه ازجمله اتصالات سینی کابل و لدر هستند که وظیفه دارند در مسیر سینی کابل تغییر جهت ایجاد کنند. به این ترتیب بخش های مختلف ساختمان و دستگاه های صنعتی به راحتی به یکدیگر متصل می شوند. به طور کلی زانو های ۹۰ درجه به دو دسته زانوهای افقی و زانوهای عمودی تقسیم بندی می شوند. زانوهای افقی وظیفه تغییر جهت در راستای افقی بر عهده دارند. اما زانوهای عمودی وظیفه دارند مسیر سینی کابل را از حالت افقی به حالت عمودی تغییر دهند‌. این دست از اتصالات سینی و لدر سیم ها و کابل های ی که از زیر سقف عبور کرده اند را به سطح زمین می رساند.