بسته بندی سینی کابل

نحوه بسته بندی سینی کابل و ارسال سینی کابل به محل پروژه ها بسیار با اهمیت می باشد .
در صورتی که سینی کابل به درستی ​تسمه کشی پالت بندی و بسته بندی مناسب نگردند
در حین حمل به پروژه ، ممکن است دچار آسیب و خرابی شود .
تمامی سینی های کابل با حساسیت خاصی بسته بندی میشوند
تا در زمان حمل آسیبی به سینی کابل نرسد.
معمولا به جهت استفاده بهینه از فضای خودروی حمل این تجهیز
سینی هایی عرض کمتری دارند را در درون سینی هایی عرض بیشتر قرارمیدهند،
به این ترتیب صرفه جویی مناسبی در اندازه خودروی حمل صورت می گیرد.

بسته بندی سینی کابل

در حالت عادی برای مسیرهای کوتاه شهری بستن سینی های کابل با تسمه های فلزی
و محکم کردن آن کفایت کرده و نیازی به قرار دادن پالت های چوبی نیست.
همچنین به لحاظ هزینه مقرون به صرفه تر خواهد بود. همچنین برای مسیرهای دورتر
استفاده از جعبه های چوبی بزرگ و یا پالت چوبی بسیار مفید خواهد بود.
استفاده از جعبه یا پالت چوبی علاوه بر حفاظت از سینی های کابل در طول مسیر
باعث می گردد که در هنگام تخلیه نیز سینی های کابل آسیب نبینند و سرعت بالاتری
نیز در عملیات تخلیه داشته باشید .
جهت تخلیه جعبه های چوبی یا پالت های چوبی
حاوی سینی کابل، ​معمولا از لیفتراک یا جرثقیل سقفی استفاده می کنند.

بسته بندی

جعبه های چوبی و یا پالت های چوبی فواصل خالی کامیون حمل را به درستی پر نموده
و مانع از حرکت و برخورد سینی ها بادیواره کامیون و آسیب دیدن آن می گردد.
لذا جهت حفظ و نگهداری مناسب محصول در طول مسیر محل تولید
تا محل پروژه استفاده از بسته بندی مناسب اجتناب ناپذیر می باشد.
به منظور پایین آوردن هزینه بسته بندی و اطمینان از عدم آسیب به سینی های گالوانیزه گرم
به طور معمول ، برای بسته بندی این نوع سینی ها از الوار چوبی
در زیر سینی های کابل و تسمه های فلزی استفاده می گردد
که یک مدل اقتصادی و مقرون به صرفه در حمل این تجهیزات می باشد.

بسته بندی

متناسب با عرض سینی های کابل الوار را برش داده و در زیر سینی ها می گذارند
سینی ها را به صورت بلوک های مستطیل شکل مطابق با تصویر بالا
برروی تخته ها بسته و با تسمه محکم می کنند و توسط جرثقیل سقفی و یا لیفتراک
در کامیون حمل بار قرارداده می شود. برای قطعات کوچکتر نظیر
رابط بغل بند رابط یو شکل انواع کاور کلمپ، ته بند و سایر اجزائ کوچک بهتر است از جعبه چوبی
استفاده گردد که قطعات در طول مسیر به زیر سینی ها نروند و آسیب نبینند.

 

بسته بندی سینی کابل