انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل

انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل در سیم کشی برق ساختمان ها
یک سیستم سینی کابل برای نگهداری و هدایت کابل های الکتریکی
عایق مورد استفاده برای توزیع برق، کنترل و ارتباطات به کار می رود.

و معمولا برای مدیریت هدایت کابل ها در ساخت و ساز تجاری و صنعتی مورد
استفاده قرار می گیرند سینی های کابل به طور خاص در مواردی که تغییرات
در یک سیستم سیم کشی قابل پیش بینی باشد مفید هستند.

انبساط و انقباض

که یک سیستم ساختاری سخت است و برای نگهداری و بستن ایمن کابل ها و مسیرهای هدایت کابل ها مورد استفاده قرار می گیرد . یک سیستم سینی کابل ممکن است مورد انبساط و انقباض حرارتی قرار بگیرد

انبساط و انقباض

به این دلیل که کابل های جدید را می توان با قرار دادن در سینی کابل موجود
به جای کشیدن آنها از طریق یک لوله جدید اجرا نمود طبق استاندارد و مقررات
NEC یک سیستم سینی کابل ، یک واحد یا مجموعه ای از واحدها یا بخش ها
و اتصالات مربوطه است .

انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل

انبساط و انقباض حرارتی سینی کابل

امکان تحت تأثیر قرار گرفتن یک سیستم کابلی در شرایط انقباض و انبساط وجود دارد که این مورد باید در زمان اجرا شدن سینی گذاری لحاظ گردد جهت مشخص کردن صفحات اتصال سینی مورد

نظر جهت توسعه سینی طول سینی کابل مستقیمی که می‌توان اجرا کرد و تفاوت کلی بین حداقل دمای زمستان و البته حداکثر دمای تابستان را در نظر گرفته شود برای عملکرد درست صفحات توسعه طول سینی نیاز

هنگامی که یک سیستم سینی کابل به عنوان هادی زمین تجهیزات به کار برده می شود استفاده از اتصالات همبندی در تمام اتصالات توسعه طول سینی برای حفظ پیوستگی مدار الکتریکی حائز اهمیت است .

احتیاج به تنظیم ریزتر فاصله بین سینی ها دارند نزدیکترین اتصال به نقطه وسط بین صفحات توسعه باید همانند لنگر باشد که  آزادی لازم جهت سینی برای حرکت طولی در هر دو جهت را بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
× پشتیبانی